קטגורית ארכיון: קול קורא

הודעה על הקמת ועדות מקצועיות בהתאחדות האטרקציות

עם המשך התפתחותה וגדילתה של ההתאחדות ובעקבות ריבוי הפעילויות בהן היא עוסקת, הוחלט על פיצול סמכויות הועד המנהל ותחומי אחריותו לשלוש ועדות מקצועיות אשר יהיו מובלות על ידי חברי הועד המנהל של ההתאחדות וירכבו מחברי התאחדות המעוניינים לתרום את חלקם. הועדות פועלות בתחומים ובנושאים הבוערים והדחופים ביותר בהם עוסקת ההתאחדות בעת הזו. ועדת החברים –[…]